طبیب دوار

جمع دانشجویان علوم پزشکی مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران

جمع دانشجویان علوم پزشکی مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران


اردوی علمی - زیارتی مشهد (بیستم تا بیست و سوم بهمن ماه)
طبیب دوار
طبقه بندی سوره ها

تکلیف پنجم

پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۰۵ ب.ظ

یا رب العالمین...

تکلیف این هفته: 

با مطالعه ورنگی کردن رویدادهای قیامتی دو سوره مبارکه انشقاق و انفطار ، وجوه مشترک و متمایز قیامت را در راستای غرض بیان نمایید...

مهلت پاسخ دهی:ساعت 24 دوشنبه 3 شهریور....

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۵/۳۰
طبیب دوار

نظرات  (۲۵)

۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۰:۱۷ فاطمه صالحی
بسم الله الرحمن اارحیم
در سوره مبارکه انشقاق وقایع و دگرگونی هایی برای پدیده های طببعی ذکر شده که خبر از وقوع قیامت می دهند . به عبارتی در این سوره منتهای سیر این پدیده ها بازگو شده و میخواهد بگوید که هر خلقی سیری به سوی پروردگار دارد و این شامل حال انسان نیز می شود. وقوع اتفاقاتی که در این سیر هستند تماما به اذن خداست چه آن کس که خداوند را تصدیق کرده و پاداش داده می شود و چه آنکه تکذیب کرده و هلاک می شود.

در سوره مبارکه انفطار هم دگرگونی پدیده های طبیعی ذکر شده و اینجا بیشتر تاکید بر ناپایداری ثبوت وقایع این دنیاست.
وقتی همه چیز قرار است روزی دستخوش تغییر و تحول عظیمی شود دیگر معنی ندارد کسی به خاطر هر آن چه که دارد بخواهد غرور بورزد زیرا همه آنها از دست رفتنی اند.این سوره توجه با یادآوری مالکیت خداوند ،به انسان راه نشان داده است تا او فریفته ی اموال دنیوی اش نشود و به سلامت به دیدار پروردگار برسد.
سیری از وقایع که در سوره انفطار به ان اشاره شده( انفطار سماء – انتثار کواکب- تفجیر بحار- بعث قبور) با ایجاد تغییر و تحول منجر به غفلت زدایی و ایجاد علم میگردند.غفلتی که از خواص دنیاست و طبعا با تبدیل دنیا به اخرت , زدوده میشود .علمی که با توجه و شبیه سازی این تحولات - حتی در دنیا - امکان ایجاد شدن را دارد و به خاطر کرامت رب در افاضه فیض بی دریغ در اختیار بنده قرار میگیرد.
از انجاییکه هر تحولی متشکل از دو مرحله قبل از تحول(قدمت) و بعد از تحول(اخرت) است توجه به این دو مرحله نقش بسزایی در تولید علم غرور زدا خواهد داشت.علمی که خضوع در برابر دین را در پی خواهد داشت در عین اینکه کرامت افرین هم هست. علمی که انسان را به درک ویژگی های یوم الدین می رساند( و ما ادراک ما یوم الدین), این که برای هیچ کس مالکیتی وجود ندارد و امر تنها از آن خداست .
در سوره انشقاق به این سیر و تحول از حیث جهت و غایت نگاه شده است.توصیفی که از قیامت در این سوره شده در جهت پیروی از امر رب است - امری که در سوره انفطار منحصر به رب شده بود – انسان نیز در سیری که دارد باید غایت را لقاء رب قرار دهد تا به انچه سزاوار است رسیده باشد
در سوره های انفطار و اشقاق با توجه به عنوان سوره ها میتوان گفت سخن از از بین رفتن موانع مشاهده حقیقت و آشکار شدن حق و حقیقت هر چیز است که بر ما پوشیده بود اما خداوند بر آن آگاهی داشت.در هر دو سوره از حادثه ای برای آسمان و زمین خبر داده میشود که گویی هردو اشکارکننده حقایق هستند و در هر دو سوره عظمت روز قیامت مطرح شده است.
مسائلی که در سوره انفطار مطرح شده: هشدار روز جزا و اتفاقاتی که در آن روز می افتد غفلت انسان از رب کریم که خلق تسویه و تعدیل انسان از اوست،کذب انسان در حالی که فرشتگانی محافظ اعمال اویند و همه اعمال را میدانند،عاقبت ابرار در نعیم و فجار در جحیم مطرح شده است.در سوره انشقاق چند سوگند مطرح شده سوگند به شفق که میتواند نشانه پایان دنیا باشد،سوگند به شب و آن چه را که گرد آورده(مثلا ستارگان)گویی شب با همه تاریکی اش آشکار کننده ستارگان است،سوگند به ماه هنگامی که به حالت درخشان بدر درآید که انسان مراحل متفاوتی در زندگی همرا با حوادث گوناگون خواهد داشت و سرانجام دلیل تمام این حوادث بر او روشن میشود.خداوند علت تکذیب و ایمان نیاوردن کافران را که دلهایشان نهان است میداند.
یا مالک یوم الدین...
وجه تشابه:
در هر دو سوره به تغییر وتحول هایی در پدیده های طبیعی مثل سما اشاره شده که مقدمه ای برای خطاب قرار دادن انسان شده است ودیگر اشتراک دو سوره مکذب بودن انسان های خطاکار است .
وجوه تمایز: انسان سوره ی انشقاق به واسطه ی کادح (اجتهاد و تعب نفس فی طریق وصول الیه) بودنش و لقای رب(مقابله مع ارتباط) خطاب قرار داده شده است که این انسان به دلیل عدم توجه به این مسیر حقیقی اش دچار ظن شده که لن یحور خواهد بود یعنی از جریانی که در آن قرار دارد خارج نشده و به هیچ حالتی غیر آن دچار نخواهد شد پس دچار عدم ایمان و تکذیب می شود که نتیجه ی ان عدم سجده در برابر قران است اما در سوره ی انفطار انسانی که به مراحل خلق ،تسویه،عدل و نرکیبش توجه نداشته است مبتلا به غرور در برابر کرامت ربش شده است .
همچنین قیامت سوره ی انفطار با دو وصف نعیم(هو طیب عیش و حسن حال ) و جحیم(هو الشده الحراره و التوقد )معرفی شده است و در سوره ی انشقاق با لفظ سعیر(هو الشده الحراره مع التهاب) یاد شده است.
در سوره ی انفطار وصفی که برای پدیده هایی مثل قبر و سما و کواکب و حتی انسان نام برده شده از نوع تحول و تفرق وزیر و رو شدن است اما در سوره ی انشقاق از نوع بسط و گشادگیست.همانطور که آسمان شق(انفراج مطلق) و زمین مد(بسط من خارج فی جهه او فی جمیع جهات) و انسانی که کتابش به یمین داده می شود مسرور(مرتفعا عن الانقباض) می باشد اما انسانی که کتابش را وراء ظهرش می گذارند در آن دنیا در ثبور(محدودیت و شده یطلب التخلص منها) خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم
هر دو سوره پایان عظیم جهان و تغییر و تحولات دنیا را بیان کرده و در ادامه از سرنوشت انسان ها صحبت می کند.
سوره مبارکه انفطار به پیشگیری و مراقبت در اعمال و رفتار در دنیا اشاره کرده و شکستن غرور و منیت در تبعیت از اوامر الهی را به عنوان راهی برای رسیدن به سعادت معرفی می کند.
سوره مبارکه انفطار بعد از ذکر سوگندهایی مسیر حرکت انسان ها را بیان می کند.
با توجه به این سوره وصول به رب هدف متعالی آفرینش بوده و ایمان عملی به معاد موجب می شود انسان تمام تلاش جهت رسیدن به سرحد کمال را داشته باشد.
متذکر شدن به وجود حساب و کتاب و جزا و پاداش موجب پربارتر بودن توشه وذخائر آخرتی انسان می شود.
در این سوره انسان ها به دو دسته تقسیم شده اند:
-انسان های الهی که در راه به دست آوردن آخرت و سعادت تلاش می کنند و پاداش آن ها دائمی است.
-کسانی که خوشی دنیا انتخاب و راحتی ابدی را از دست داده اند. این افراد اعتقادی به معاد و حساب و کتاب نداشته و نتیجه کارشان عذاب دردناک خواهد بود.
به نام خدا
هر دو سوره انشقاق و انفطار از دگرگونی های یوم القیامه یاد می کند که در آن سرشار از هول و هراس است برای کسانی که برای فردای خود ذخیره ای نداشته اند.ناگفته نماند نیکوکاری بهترین ذخیره ی فردای ماست.
از ویژگی های مشترک افراد هراسان در روز قیامت تکذیب رب می باشد.
در سوره انفطار از غرور به عنوان یکی از آفت های وجودی انسان یاد می شود.نادیده گرفتن خالق حقیقی و غفلت از روز جزا و یاد حافظان و کاتبان اعمال ما نیز مسبب این سختی هاست...
در سوره انشقاق علاوه بر ذکر ویژگی های قیامت به آسان بودن شرایط برای کسانی که کتابشان به دست راست ایشان است اشاره می شود و اجر نیکوکاران باایمان بدون شک بهشت جاودان است.
یاعلی
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۳۹ عاطفه معصومی
در این دو سوره به علائم و وقایعی که در روز قیامت رخ خواهد داد اشاره دارد از جمله:
شکافته شدن آسمان.پراکنده شدن ستارگان , زیرو رو شدن قبور که در حقیقت به
ظاهر شدن مردگان و اعمال آنها اشاره دارد که همه چیز تسلیم فرمان خداوند کریم است.(اعمالی که توسط ملائکه حفظ شده و جزای آنها در این روز داده می شود.)
که در آن روز تنها خداوند مالک همه چیز است وکسی نمی تواند کاری انجام دهد.
یا حی...

سوره انشقاق:مثالهایی که در ابتدای سوره از انشقاق اسمان و تغییر وضعیت زمین بیان میشوددر جهت سوق دادن ذهن به سمت تغییرحال و پایدار نبودن حال کنونی انسان است.اینکه انسان در هر لحظه در حال حرکت به سمت لقا ربش است.و اهمیت اثر گذاری انسان بر مسیر اهلش را نیز بیان میکند.در نهایت راهکارهای رهیدن از غافلگیری قیامت را بیان می کند:باور به بصیر و علیم بودن رب ایمان به لقا و عمل صالح...
سوره انفطاز:مثالهای ابتدا سوره برای روشن کردن وضعیت علم و مالکیت انسان در مقابل رب است.و عامل غرور انسان را عدم شناخت او از رب معرفی میکند:ربی که اورا خلق کرده ...اراسته به عدل بر انگونه که خودش خواسته...راهکار خروج از این غرور شناخت جایگاه رب و کریم بودن او...حافظانی که بر انسان گماشته شده و توجه به یومالدین بیان میکند...
سلام
هر دو سوره قیامت را با حالت تشویش و دگرگونی آنچه قبلا بوده بیان میکنند تشابه زیاد در توصیف صحنه ی قیامت در هر دو سوره آمده که بیان تغییرات آیات طبیعی از همه بارزتر است. اما در ارتباط با تمایز، سوره مبارکه ی انفطار قصد دارد مالکیت مطلق خداوند را برای انسان روشن کند و از سوی دیگر بیان قیامت با نام یوم الدین نیز بی ارتباط با این موضوع نمی باشد. در سوره ی مبارکه ی تکویر غرض ابتدا یادآوری حکمت آفرینش برای انسان جاهل است تا دست از تمسخر پیامبر برداشته به وحی بودن قرآن ایمان آورد و در ادامه به نظر میرسد حضور آنچه عمل کرده در پیش روی هشداریست برای تمسخر کنندگی پیامبر.قطعاً تفاوت ها و البته شباهت های بسیاری در توصیف قیامت در این دو سوره وجود دارد که مجال بیان نیست.
در سوره انفطار به آماده سازی قیامت (که از آن به عنوان روز جزا یاد شده است )برای حساب رسی اعمال انسان اشاره دارد ونیز مغرور بودن انسان به سبب جهل و نادانی اش در برابر رب کریم را یاد اور میگردد.
در سوره ی انشقاق نیز به فراهم کردن زمینه های قیامت برای جزا دادن انسانها متناسب با اعمالی که از پیش فر ستاده اند و حتی آنچه در دل پنهان داشته اند خبر میدهد.
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۲۱:۴۹ سیده مریم احمدی
هر دو سوره به برپایی قیامت اشاره میکند.
در سوره انشقاق اشاره به این دارد که اعمال نادرست آدمی از تکذیب خوی آنها منشا گرفته و عذاب درد ناک خوهند داشت و گنهکاران را مورد تهدید قرار داده است
در سوره انفطار بیان وقایع و مقدمات برای برپایی قیامت را در ابتدا ذکر نموده و به بیان اعمال نادرستی که انسان انجام داده و آنها را مورد عتاب قرار داده و در نهایت به عظمت یوم الدین اشاره نموره است
انقلاب!
با سلام
در سوره مبارکه انشقاق سماء ، زمین و در س م انفطار سماء ،کوکب، بحر، و قبور ازجمله ایاتی هستند که به گفته سوره به شدت مورد تغییر و تحول قرار میگیرند.
حادثه ای خرق عادت رخ می دهد به گونه ای که توصیف ان هم، هر فرد دارای قلب سلیم را متوجه خود می سازد.اسمانی که روزی از وسایل کسب روزی بود ، زمینی که مهد و مایه ارامش و حتی کسب روزی بود، ستارگانی که روزی به وسیله ان راه می یافتند، دریایی که از ان روزی خود برمی گرفتند همه و همه شکل ناارام و دگرگونی از خود نشان می دهند البته به اذن الهی.
سخن از این وقایع شاید انسان غره شده به خود و دارائیهایش را متذکر سازد. انسانی که طبق سوره انشقاق حتی کمترین ظن و گمانی هم در مورد معاد ندارد و یکسره ان راتکذیب می کند، کسی که دیگر ایات الهی را میبیند ولی سر بر سجده فرود نمی اورد.
در هردو این سوره ها فاکتور های متفاوتی برای تلنگر انسان بر خواب غفلت فرو رفته ذکر شده ازجمله نگهبان داشتن، ثبت و ضبط اعمال، توجه به خلقت خداوند و صورت افرینی او ، بصیربودن پروردگار و... ولی انچه که بیشتر ازهمه نظر را جلب مبکند جملات مربوط به توصیف قیامت و انقلابی! که در ان رخ میدهداست.
عناصری که به اذن الهی رام و مایه ارامش بودند همگی مایه ی اضطراب میگردند و مظاهر روشنایی به تیرگی میگرایند .
...... انگار رابطه ی متقابلی است میان این انقلاب ها......
یا انسان با تذکر و یاد اوری آیات الهی این انقلاب را در خود شکل میدهد و در فرارسیدن انقلاب اصلی در سایه ارامش و امن الهی است
یا آن را انقدر به تعویق می اندازد و تکبر می ورزد که ان انقلاب نهایی در" یوم لا تملک نفس لنفس شیئا" او را به خود می آورد
و افسوس که چقدر دیر است...
البته منم مثل سمانه خیلی متوجه منظور سوال نشدم !
"وجوه مشترک و متمایز قیامت" یعنی چی!؟!؟
بسم الله
سلام علیکم


سوره مبارکه انفطار که به گفته المیزان از آیات برجسته قرآن است، روز قیامت را با بعضى از علامت‏هاى متصل به آن شرح می دهد(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَتْ وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ)، و خود آن روز را هم به بعضى از وقایعى که در آن روز واقع مى‏شود معرفى مى‏کند: آن روز تمامى اعمالى که انسان خودش کرده و همه آثارى که بر اعمالش مترتب شده، و به وسیله ملائکه ای که موکل بر او بوده‏اند محفوظ مانده، در آن روز جزاء داده مى‏شود.
اگر اعمال نیک بوده با نعیم آخرت، و اگر زشت بوده و ناشى از تکذیب قیامت بوده، با دوزخ پاداش داده مى‏شود، دوزخى که خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد زیست.
در آخر دوباره توصیف روز قیامت را از سر مى‏گیرد: که آن روزى است که هیچ کسى براى خودش مالک چیزى نیست، و امر در آن روز تنها براى خداست.( یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)

در سوره مبارکه انشقاق به قیام قیامت اشاره شده است، این سوره بیان مى‏کند که براى انسان سیرى است به سوى پروردگارش، او در این مسیر هست تا پروردگارش را دیدار کند: " یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى‏ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقِیهِ"، و خداى تعالى به مقتضاى نامه عملش به حسابش برسد،البته از مجموع آیات ابتدایی اینطور به دست مى آید که دادن نامه اعمال و نشر آن، همه قبل از حساب انجام مى‏شود و در این آیات این مطالب را تاکید مى‏کند.
در این سوره آیات مربوط به تهدید از آیات بشارتش بیشتر است.

یاعلی
یا نور النور
سوره انفطار
غرض سوره این معنی را در بر دارد که آدمی خود از کرده ی خود آگاه است حتی اگر برای محکم کاری و عدم انکار تدبیرهایی در سیستم حساب وجود داشته باشد. اتفاقات قیامتی سوره هم طوری بیان شده اند که گویا آسمان و دریا و ... ذاتا و بصورت بالقوه انفطار و تفجیر را در خود دارند و فقط کافیست که قیامت برسد که آنچه در ذاتشان است بالفعل شود.انسان هم از ذات خودش کاملا آگاه است و فقط کافیست آن روز برسد که به وصال بهشت یا جهنم درونش برسد( یَصْلَوْنَها یَوْمَ الدِّینِ)
سوره انشقاق
سوره حول ربوبیت خدا در رابطه با انسان و علم خدا به اعمال او چیده شده و قیامت را زمانی می داند که انسان در آخر کار به پروردگار میرسد و حساب کار بدست پروردگار است و امر بدست اوست(یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى‏ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقِیه). انشقاق آسمان و تخلیه ی زمین "به امر او" صورت میگیرد(َأَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّت) انسان هم در این میان بواسطه ی علم خدا به اعمالش به امر او مورد جزا قرار میگیرد(بَلى‏ إِنَّ رَبَّهُ کانَ بِهِ بَصِیرا )، گویا سوره ادامه ی سوره ی انفطار و آیه ی " یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" را توضیح میدهد.
بسم الله...
(هنوز به خوبی متوجه منظور سوال این هفته نشده ام....)
آیات ابتدایی هر دو سوره، در ظاهر، از رویدادهایی سخن می گوید که توصیفی است بر شرایط آماده سازی محیط قیامت،اما در باطن چند نکته را یادآور می شود :
شکافته شدن  و زیر و رو شدن آنها نشان از سر باز کردن حقیقتی نهفته در وجود آنها را دارد.نشان از آنکه تاکنون به امر(۱۹ انفطار) و اذن پرودگار(۲و ۵ انشقاق) اینچنین پابرجا بوده اند و قیامت فصل رونمایی و پرده برداری است، فصل روی کار آمدن حق های وجود است و تو ای انسان اگر پیش از این نیز چشم دل می داشتی و به بصیر(۱۵و ۲۲انشقاق) بودن پروردگارت و اینکه لقا(۶انشقاق) و قیامتی (۱۶و۱۷انفطار) در راه است باور میداشتی(۲۲و ۲۵انشقاق)، اینچنین، غره(۶انفطار)به خود نمی شدی و خودت را در مسیر غفلت نمی انداختی.
خودت را که به حواس پرتی بزنی،مجبورند اینچنین زمین و زمان را به هم بزنند(۱تا ۴ انفطار و انشقاق) تا که از خواب غفلت بیدار شوی . خودت را که به بیراهه بزنی،مجبور می شوی راه اصلی را، قیامت را تکذیب کنی(۲۲انشقاق و ۹ انفطار) و غروری (۶انفطار) به خودت بگیری که یک موقع خدای نکرده کسی قصد هدایت تو را نداشته باشد. اگر قرار است تو وارونه زندگی کنی،کتاب زندگی ات را نیز به سبک خودت وارونه میدهند،از پشت سر(۱۰انشقاق)...
به نام خدا
در سوره انفطار مسئله غرور و غفلت انسان مطرح شده است که علت اصلی این غرور در سوره تکذیب قیامت بیان شده است به نظر میرسد آوردن کلا در ابتدای آیه ی 9 هم برای رد سایر علل است.یعنی این غرور ریشه در تکذیب قیامت دارد.به همین دلیل در بیان قطعیت قیامت خداوند در آیات بعد به نظارت دائمی و سرنوشت ابرار و فجار در روز قیامت و اینکه در آن روز انسان جز خدا پناهی ندارد اشاره میکند
در سوره ی انشقاق یکی از آیات مهم این است که زندگی انسان همراه با رنج است و این رنج شامل همه افراد چه مرفه از نظر مادی چه غیر آن میشود.
در آیات بعدی سه قسم ذکر شده است و جواب قسم این است که انسان حالات گوناگونی را در مسیر ملاقات خداوند تجربه خواهد کرد و با توجه به آیه ی بالا طی این مسیر هم همراه با رنج خواهد بود.
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۴۲ احمدی چگینی
یا کریمُ یا ربْ
در سوره مبارکه انفطار مقدمات روز جزا بیان شده اندکه این اتفاقات زمینه ساز آگاهی انسان به آنچە از خیر و شر پیش فرستاده می شود.علت گناهان انسان غرور او نسبت به پروردگارش ذکر شده که در روز جزا با دیدن حکومت و فرمانروایی خداوند می فهمد که غرورش بیجا بوده و همه چیز ازآن خداست.هرچند اگر در دنیا نیز در آفرینش خود تفکر می کرد و اعتدال و تناسب خلقت را می دید مغرور نمی شد و معاد را تکذیب نمی کرد.
در سوره مبارکه انشقاق نیز اتفاقات روز قیامت و اینکه همه این رویدادها به اذن و فرمان خداوند است بیان می شود.و اگر زندگی و اعمال انسانها نیز همواره دارای اذن خداوند باشد وقتی مالکیت مطلق خداوند را ملاقات می کنند شاد و مسرور هستند.در اینجا نیز علت گناه کافران را تکذیب معاد ﴿انّه ظنّ ان لن یحور﴾و غرور ﴿ و اذا قرئَ القرآن لایسجدون﴾ بیان کرده است.
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۵۵ فاطمه سعیدی
بنام خدا
در هر دو سوره وقایع قیامت با شکافته شدن آسمان ها و زمین و زیرورو شدن هرآنچه در زمین است بیان شده است. در سوره انفطار از غرور وتکبر انسان سخن گفته شده است با این که همه از آن خداست و انسان هیچ ندارد که به آن مغرور شود.در سوره انفطار امده است که خدا در همه حال آگاه بر احوال ماست و بااین وجود باز نگهبانانی را برای ثبت اعمال بندگان گذاشته است.
درسوره انفطار تکذیب کنندگان روز قیامت و در سوره انشقاق تکذیب کنندگان قرآن گرفتار عذاب می شوند تنها کسانی که ایمان آورده وعمل صالح انجام دهند از عذاب در امانند و وارد بهشت می شوند
بسم الله
سوره انفطار، در ابتدای سوره مقدمات وقوع قیامت را ذکر میکند. همه این وقایع در نظام فعل این ایات وجود داشته که در قیامت به حقیقت میپیوند، مانند شکافته شدن آسمان، پراکنده شدن ستاره ها و... در واقع سرانجام این آیات عظیم الهی در قیامت بیان شده و در مقایسه با آنها غرور انسان مقابل پروردگار تعجب اور است. با بیان این ایات انسان را متوجه این حقیقت میکند که امر در دست خداست و انسان مالک هیچ چیز نیست و غرورش دربرابر پروردگار بیجاست.
سوره انشقاق هم سیر حرکت انسان تا ملاقات خدا را بیان میکند که به اذن پروردگار محقق میشود همانگونه که شکافته شدن اسمانها و زمبن واقع خواهد شد.
درواقع در هر دو سوره موانع و حجابهایی که بین انسان و پروردگارش است را بیان میکند که در روز قیامت به اذن خدا برداشته میشود و براساس اینکه ایا این حجاب در دنیا از چشم انسان برداشته شده باشد یا نه انسانها به دو گروه ابرار و فجار تقسیم میشوند.
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۴۷ عاطفه جنت علیپور
در سوره انفطار به نظر میرسد خداوند برای هشدار دادن به انسان های مغرور، سوره را شروع کرده و با آوردن مثال هایی از انفطار و شکافته شدن و وقایع قیامت، به وی می گوید که هیچ چیزی به عنوان دلیل برای غرور تو در برابر پروردگاری چنین توانا وجود ندارد. خداوند کریمی که این همه نعمت به تو داده، بی آنکه انتظاری از تو داشته باشد و عوضی بطلبد و حتی خطاهای تو را نادیده می گیرد. در عوض شما روز جزایی را که چنین خدایی وعده داده نادیده و هیچ می انگاری؟! مواظب رفتارتان باشید که بر اساس آن در قیامت با شما برخورد می شود، برای این مراقبت هم خداونت و هم فرشتگان ناظر بر اعمال شمایند. پس حواستان را جمع کنید.
در آیات ابتدایی سوره ی انشقاق به نظر من به طور مثبت اندیشانه تری به بیان وقایع قیامت پرداخته است و امید داده که انسان ها با تلاش و رنجشان به خداوند مطلق خواهند رسید. گروهی به جهنم و گروهی به بهشت خواهند رفت.
در هر دو سوره به اتفاقات ابتدایی قیامت اشاره شده و سپس به دو گروه شدن ناس (بهشتی یا جهنمی) می پردازد.
هوالشافی
بطور کلی اینطور بنظر میرسد که سوره انفطار حول محور فریفته شدن انسان و غفلتش از رب کریم می باشد اما محوریت سوره انشقاق طی مراتب تکامل در جهت لقاءالله می باشد که در 2 آیه کلیدی به آن اشاره می کند وجواب قسم نیز می باشد.
بنابراین اینگونه بنظر میرسد که مصادیق ذکر شده در توصیف قیامت در این دوسوره متناسب با این اغراض باشند.چنانکه در سوره انشقاق به اذن پروردگار اشاره ویژه شده است واینطور میتوان گفت که طی مراتب نیل به لقای الهی تنها با اذن پروردگار ممکن می گردد.
نکته قابل توجه دیگر نقش کلیدی واژه اهل در سوره انشقاق میباشد که ارتباط بین اهل یک فرد ونقش آنان در لقا وطی مراتب کمال را یادآور میشود.
درسوره انفطار فضای قیامت باید در جهت بیدار سازی و خروج از غفلت از رب کریم باشد
( تبیین وجود کراما کاتبین ، هدایت به تفکر در خلق و کیفیت آن)
متاسفانه با وجود تفکر در سوره هرچند در حد بضاعت خودم متوجه تفاوت آیه های ابتدایی سوره ها و ارتباطشان با غرض نشدم.
انفطار سماء-انتثار کواکب-انفجار بحار_بعث از قبور-علم به ما قدم و ما اخر-(درسوره انفطار)
انشقاق سماء به اذن رب-امتداد ارض وتخلیه آن به اذن رب-(در سوره انشقاق)
که در لغت تفاوت انشقاق وانفطار که انشقاق شکافتنی است که در پی آن رسیدن به چیزی باشد.که این محتوا در انفطار نیست.
بیش از این توفیق بهره برداری از سوره را نداشتم.
یا حق
در سوره مبارکه انفطار ازبرخی از علائم شروع قیامت متناسب با غرض سوره مثل انفطار سماء و انتثار کواکب و شکافته شدن دریا و برانگیخته شدن از قبور حرف میزند که منجر به علم هر نفسی به اعمال و آتار مقدم و متاخر میشود.
در سکانس دیگر به شرح غرور انسان و راهکار جلوگیری از آن میپردازد و آن رابه اسم رب کریم خدا نسبت میدهد و این نشان میدهد که فرد از تجلی این دو اسم غفلت ورزیده است و همین باعث غرور شده است و خاطر نشان میسازد که ربوبیت کریمانه خدا را در خلقت و تسویه و تعادل(عدل) و حضور حافظینی که کراما کاتبین هستند میتوان دریافت .
این سوره انسان ها را به دو گروه ابرار و فجار تقسیم می کند که مغرورین در گروه فجار قرار دارند( ابرار کسانی هستند که کرامت دارند)
در واقع مغرورین نسبت به رب کریم تکذیب کنندگان یوم الدین هستند و برای خود مالکیتی قاذل هستند که در روز قیامت میفهمند که هیچ چیز جز امر خدا نیست
در سوره انشقاق از علائم شروع قیامت مثل انشقاق سماء و گسترده شدن و تخلی زمین و از فرمان برداری و به گوش بودن برای اجرای امررب حرف میزند و بیان میکند بر طبق ربوبیت خداوند انسان در سیر و تلاش است و نهایتاً به ملاقات رب میرسد که انسان ها در این سیر دو گروه می شوند گروهی که کتابشان از یمین داده میشود و از ویژگی های این گروه حسابرسی یسر و انقلاب بر طبق سرور به سوی اهل است
گروه دیگر کسانی هستند که کتابشان از پشت سر (وراء)به آنها داده شده و از ویژگی این گروه مسرور بودن در دنیا و ظن به عدم رجوع و ملاقات رب(یحور)است واین پندار را با بیان بصیر بودن رب رد میکند
در انتهای سوره به صورتی دیگر به بیان همان قسمت اول سوره دارد. قسم های وجود دارد که جواب آن هم بیان میکند انسان در حال طی مراحلی است به سمت رب
بسم الله الرحمن الرحیم....
سوره مبارکه انفطار خبر از وقوق تغییراتی در آسمان ودریا وستارگان میدهد که بدنبال وقوع قیامت ایجاد می شود که به مو جب آن انسان به هر آنچه از آثار ماتقدم وما تأخر دارد علم میابد.هم چنین در این سوره غرور انسان به رب کریم که در واقع همان تکذیب دین است با یادآوری نظام حاکم بر خلقت که کریمانه واز جانب خداوند مالک است خاطر نشان شده است.در آیاتی از سوره در مورد قرشتگانی که کاتب اعمال انسان بوده وحتی به افعالی که قبل از بروز اعمال وجود دارد احاطه دارند،صحبت شده است ....
در سوره مبارکه انشقاق نیز مشابها در مورد تغییراتِ به حقِ آسمان وزمین در هنگام وقوع قیامت سخن رفته سپس از رنج وتلاش بایسته برای ملاقات با پروردگار که سبب ایجاد سیری دائمی در حیات انسان می شود صحیت شده پس از آن در این سوره نیز درمورد کتابت وحسابرسی اعمال انسان آیاتی مطرح شده که طبق آیات بعد میتوان گفت عدم ایمان و اعتقاد به بصیر بودن خداوند وسجده نکردن (که در حقیقت نشان از کفر وتکذیب است ) منجر به سرور خارج از حدود در حیات دنیا می شود وبه دریافت نامه اعمال از پشت سر ودچار شدن به عذاب الیم که هیچ راه خروج وغیبتی از آن نیست منتهی می شود.در انتها نیزتوجه به آنچه در دلهاست وفعلی که قبل از هر عمل وجود داردو ایمان وعمل صالح به عنوان درمانی برای نجات از جهیم مطرح شده است....

۰۱ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۴۵ میرتاج الدینی
بسم الله الرحمن الرحیم
آیات ابتدایی سوره مبارکه انفطار بیانگر وقوع حوادثی به عنوان مقدمه تحقق قیامت و تفییر و دگرگونی در نظام فعلی است سپس این تغییروتحولات در درون انسان منجر به پیداش علم در درون او میشود علم به اعمالی که پیش فرستاده و سنتهایی که بر جای گذاشته است.
مسئله فریفته شدن وغرور به رب کریم و نیز تکذیب دین آسیب هایی است که طبق این سوره انسان را جزء فجار و خالد در جحیم میکند و در مقابل این آسیب ها فهم مالکیت خدا و انحصار امر برای اوست....
سوره انشقاق نیز با آیات مشابه شروع شده و از سپری شدن سیری در انسان تا ملاقات خدا صحبت میکند که این لقاء الله همان فهم مالکیت و اختصاص امر و اذن(که در آیات به آن تاکید شده) تنها برای رب کریم می باشد آسیب این سوره ایمان نداشتن و حتی گمان نداشتن به بازگشت جهت حسابرسی است و نیز قرائت نکردن و سجده نکردن در حال سرور!
ایمان به بصیر بودن خداو توجه به ثبت اعمال توسط ملائکه انسان را جز اصحاب یمین و ابرار قرار داده و از اجر غیر ممنون بهره مند میکند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی